Villkor för svenskadejting.se


VIKTIG RÄTTSLIG ANMÄRKNING
LÄS FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR ("VILLKOREN") NOGGRANT. DESSA VILLKOR REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS OCH DE TJÄNSTER SOM ERBJUDS VIA WEBBPLATS. DESSA VILLKOR UTGÖR ETT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH CB Media, Spaces Business Center Elstow Road, Suite #A3, MK42 8PL Bedford, Storbritannien.
DU MÅSTE VARA MINST 18 ÅR ÅLDER I JURISDIKTIONEN VAR DU LEVER ELLER LEVER FÖR ATT ACCEPTERA DENA VILLKOR.


1. Godkännande av användarvillkor.

Dessa användarvillkor ("villkoren") utgör ett bindande avtal mellan dig och CB Media Ltd. ("CBMedia", "CBM", "vi", "oss" eller "vår") och kontrollerar din användning av [Titel] ("Webbplats") från CB Media Ltd. och innehåll, produkter och tjänster som erbjuds via webbplats (tillsammans med webbplats, "tjänsterna"). Genom att komma åt, visa eller använda någon tjänst, intygar och garanterar du att du är minst 18 år och har ålder av majoritet och lagligt samtycke i den jurisdiktion där du bor eller bor, och du samtycker till att vara bunden av och underkastad dessa Villkor. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte granska, klicka eller på annat sätt acceptera dessa villkor, och du bör omedelbart lämna denna webbplats och inte komma åt eller använda webbplats eller andra tjänster. På vår begäran godkänner du att underteckna en icke-elektronisk version av dessa villkor.

2. Förändringar i användningsvillkor och tjänster.

VI KAN ÄNDRA ELLER ÄNDRA DESSA VILLKOR NÄR SOM HELST, MED ELLER UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE, EFTER EGET GOTTFINNANDE. Vi anger högst upp på sidan när dessa villkor senast uppdaterades. Om du fortsätter att komma åt eller använda webbplats eller andra tjänster efter sådana ändringar anses du ha accepterat sådana ändringar. Dessutom förbehåller vi oss rätten att ändra eller avbryta leveransen av hela eller delar av tjänsterna när som helst med eller utan föregående meddelande. Besök denna sida regelbundet för att bekanta dig med den senaste versionen av dessa villkor.

3. Integritetspolicy.

Vi förbinder oss att skydda integriteten för den personliga information som du tillhandahåller oss via webbplats. All personlig information som du tillhandahåller oss via webbplats är föremål för vår integritetspolicy, som införlivas häri genom referens. Genom att använda en funktion på denna webbplats samtycker du till att vi spelar in dina röst-, bild- och / eller textkonversationer (gemensamt kallade "inspelningar"). Vi kan lagra och använda poster för relevanta affärsändamål, inklusive men inte begränsat till: bedrägeriförebyggande, rabattanalys och konsumentskydd. Posterna lagras i enlighet med vår integritetspolicy. LÄS VÅR SEKRETESSPOLICY FÖR ATT FÖRSTÅ VÅRA METODER FÖR DIN PERSONLIGA INFORMATION. Vi samlar inte medvetet personlig information från personer under 18 år.

4. Konto.

För att delta i eller ta emot vissa tjänster måste du skapa ett konto hos oss ("Konto"), och du kan bli föremål för ytterligare villkor som gäller för sådana tjänster ("Ytterligare villkor"). Dessa ytterligare villkor är tillgängliga för dig på webbplats eller presenteras för dig som ytterligare villkor när du registrerar eller får åtkomst till sådana tjänster. Alla sådana ytterligare villkor ingår i och utgör en del av dessa villkor. Ditt konto är endast för personligt bruk och du får inte tillåta andra att använda ditt konto för något syfte. När du skapar ditt konto bekräftar du att all information du har angett är fullständig och korrekt. Du samtycker till att uppdatera din information efter behov eller på begäran, och du samtycker vidare till att inte använda någon annans konto utan tillstånd. Du är ansvarig för att hålla sekretess och begränsa åtkomst till ditt konto och lösenord, och du samtycker till att vara ensam ansvarig för all aktivitet som sker under ditt konto eller lösenord. Du samtycker till att omedelbart kontakta vårt kundserviceteam i händelse av ett brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto, eller om någon du känner bryter mot dessa villkor. Du samtycker till att vi inte kommer att hållas ansvariga för förlust, skada, ansvar eller kostnad du ådrar dig till följd av obehörig användning av ditt konto, och du samtycker till att ersätta oss för sådan obehörig användning. Vi förbehåller oss rätten att skapa konton för kvalitetskontroll och administrativa ändamål. Sådana konton kan vara offentligt synliga.

Vid inaktivitet över 60 dagar kan dina konversationer, profilbesökare, Perfekt Matchning-rankningar eller hela din profil raderas. (Detta gäller bara konton utan aktivt VIP -medlemskap.) Operatören av denna dejtingplattform förbehåller sig rätten att skapa och använda virtuella profiler för att förbättra tjänstens underhållning och attraktivitet. Dessa virtuella profiler kan skapas för att förbättra användarupplevelsen och kan användas för att interagera med andra användare. Som en del av denna tjänst kan dessutom animerade meddelanden inkluderas för att ge underhållning och lätthet till användarmiljön. Dessa animerade meddelanden är en del av våra ansträngningar att förse användarna med en engagerande och fängslande miljö för dejting. Genom att använda denna plattform samtycker användarna till att de kan utsättas för virtuella profiler och animerade meddelanden som en del av de tjänster som tillhandahålls av denna portal.

5. Användning av tjänster; Antagande av risk.

Som gratis användare har du de första 14 dagarna efter registreringen möjlighet att skicka 140 gratis flörtförfrågningar till andra användare (upp till 10 gratis flirtningar per dag) så att du kan ta reda på om de är intresserade av kommunikation och ett möjligt datum. Denna funktion för att skicka gratis flörtförfrågningar till andra användare blockeras efter 14 dagar. Svar på inkommande meddelanden är endast möjligt för användare med ett aktivt VIP-konto.

Det är inte möjligt att komma åt eller använda tjänsterna där lagen förbjuder det. Du förstår att genom att komma åt eller använda tjänsterna kan du stöta på innehåll som kan betraktas som sexuellt uttryckligt, moget, stötande, obscent eller stötande, vilket innehåll kan eller inte kan identifieras som uttryckliga språk- eller vuxna ämnen, och som under vissa omständigheter kan bero på interaktionen med andra användare eller medlemmar under åtkomst till eller användning av tjänsterna. Dessutom är visst innehåll och material tillgängligt på eller genom tjänsterna olämpligt för visning av minderåriga eller de som inte vill exponeras för sexuellt uttryckligt material. Kommersiellt tillgängliga föräldrakontroller (såsom hårdvara, programvara eller filtreringstjänster) kan hjälpa dig att begränsa tillgången till material som tydligt är sexuellt eller skadligt för minderåriga. För att lära dig mer om dessa skyddsåtgärder, besök www.cybersitter.com, www.netnanny.com eller andra analoga webbplatser som ger information om sådana garantier. Länkarna ovan tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte ett godkännande av, och vi är inte anslutna till någon av dessa organisationer, deras tjänster eller riktlinjer. DU TAR FULL RISK FÖR FÖRLUST OCH PERSONSKADA TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA, inklusive, men inte begränsat till, onlinekommunikation eller offline-kommunikation och personliga interaktioner med andra (såsom dejting). Det är ditt ansvar att vidta alla rekommenderade och nödvändiga försiktighetsåtgärder när du kommunicerar med någon du möter eller som du kommer i kontakt med via tjänsterna.

Användaren samtycker till att leverantören kan upprätta ett kostnadsfritt användarkonto på en av våra partnerwebbplatser för användarens räkning. Detta konto kommer att vara befriat från avgifter och ger användaren möjlighet att få tillgång till

6. Ytterligare representationer och garantier.

Du representerar och garanterar oss ytterligare, under straff för mened, enligt följande:

(a) Du tillåter inte eller tillåter minderåriga att få åtkomst till eller använda dina tjänster eller ditt konto;

(b) Din kontoinformation är uppdaterad, fullständig och korrekt och du kommer att uppdatera all information omedelbart för att säkerställa att ditt konto och faktureringsinformation förblir fullständig och korrekt när det sker en ändring (till exempel ändring av faktureringsadress, kreditkortsnummer eller utgångsdatum);
Om betalning inte är möjlig (otillräckligt kontosaldo eller andra skäl som kunden är ansvarig för) eller om kunden annullerar medlemsavgiften utan motivering, är kunden skyldig att bära alla resulterande kostnader. Dessa efterföljande kostnader består av avvecklings- och clearingavgifter samt återbetalningsavgifter, som debiteras leverantören av den berörda banken eller kortutgivaren eller leverantören av faktureringstjänster (på grund av den återbetalning som orsakats av kunden) och varierar beroende på betalningsmetod och den berörda banken (kortutgivaren/leverantören av faktureringstjänster). Vid direktdebitering debiteras 7 € och vid kreditkortsdebitering upp till 50 €. Leverantören förbehåller sig rätten att omedelbart vidarebefordra den utestående fordran till en inkassobyrå, som kommer att driva in de utestående beloppen med en fullmakt. Alla kostnader som uppstår till följd av detta ska naturligtvis också bäras av användaren.

(c) Din användning av tjänsterna är och kommer att överensstämma med tillämplig lag, regel, reglering, förordning, lagstiftning eller sedvänja;

(d) Du förstår att när du får tillgång till tjänsterna kommer du att exponeras för visuella bilder, verbala beskrivningar och ljudljud och annat innehåll av sexuellt orienterad och uttryckligen erotisk karaktär, som kan inkludera grafiska visuella skildringar och beskrivningar av nakenhet och sexuell aktivitet. Du väljer frivilligt att göra det eftersom du vill se, läsa och / eller höra de olika material och innehåll som finns tillgängliga för din egen personliga njutning, information och / eller utbildning. Ditt val är en manifestation av ditt intresse för sexuella frågor som du tror är både hälsosamt och normalt och som, enligt din erfarenhet, i allmänhet delas av genomsnittliga vuxna i ditt samhälle. Du representerar och garanterar vidare att du är bekant med standarderna i ditt samhälle beträffande acceptans av sådant sexuellt orienterat och uttryckligt material och det material du förväntar dig att möta ligger inom dessa standarder. Enligt din bedömning accepterar den genomsnittliga vuxna i ditt samhälle konsumtionen av sådant material av villiga vuxna under sådana förhållanden som erbjuder rimlig isolering från materialet för minderåriga och ovilliga vuxna, och kommer inte att hitta sådant material som vädjar till ett intressant intresse eller att vara uppenbart stötande;

(e) Du har inte meddelat någon myndighet, inklusive US Post, att du inte vill ta emot sexuellt uttryckligt material; och

(f) När du skapar ett konto har du (i) aldrig dömts för något brott; och (ii) inte behöver registrera sig som sexuella gärningsmän hos någon myndighet eller myndighet.

(g) Du kommer inte att använda robotar, spindlar, skrapor eller andra automatiserade åtgärder för att (i) komma åt eller använda tjänsterna, (ii) kringgå tekniska åtgärder som vi använder för att tillhandahålla tjänsterna, (iii) oss eller våra dotterbolag Till nackdel för alla företag, (iv) manipulera resultatet eller resultatet av tävlingar, spel, program eller kampanjer som ger reklamkrediter (enligt definition nedan).

OBSERVERA ATT VI INTE GÖR NÅGON BROTTSLIG BAKGRUNDSFORSKNING PÅ VÅRA ANVÄNDARE ELLER MEDLEMMAR.

7. Tredjepartslänkar och webbplatser; Lita på innehåll och råd.

(a) Tjänsterna kan innehålla hyperlänkar eller bannerannonser till tredje parts webbplatser, innehåll och / eller resurser ("Resurser"). Du erkänner och samtycker till att vi inte har någon kontroll över tillgången på sådana resurser och inte är ansvariga för tillgången på sådana resurser, och vi stöder inte någon reklam, produkt eller annat material på eller genom dessa resurser. Eftersom vi inte kan kontrollera aktiviteterna för sådana resurser kan vi inte ta ansvar för användningen av din personliga information av sådana tredje parter, och vi kan inte garantera att de följer samma sekretess- och säkerhetspraxis som vi gör. När du besöker eller länkar till en resurs bör du läsa resursens integritetspolicy innan du lämnar personlig information. Du samtycker till att vi inte kommer att hållas ansvariga för förlust, skada, ansvar eller kostnad du ådrar dig till följd av din användning av sådana resurser, och du samtycker till att skada oss för sådan användning.

(b) Åsikter, råd, uttalanden, erbjudanden eller annan information eller innehåll som tillhandahålls genom tjänsterna är av respektive författare och borde inte nödvändigtvis förlita sig på dem. Dessa författare är ensamma ansvariga för detta innehåll. Vi är inte ansvariga för: (i) att garantera noggrannheten, fullständigheten eller användbarheten av information som görs tillgänglig genom tjänsterna, eller (ii) att anta, acceptera eller acceptera ansvaret för riktigheten eller tillförlitligheten i någon åsikt, råd eller uttalande från en part som visas genom tjänsterna. Under inga omständigheter kommer vi eller våra dotterbolag att vara ansvariga för förlust eller skada som uppstår till följd av ditt beroende av information eller annat innehåll som publiceras via tjänsterna eller överförs till eller genom någon av våra användare eller medlemmar.

8. Äganderätter.

Innehåll som görs tillgängligt via tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, text, data, programvara, skript, grafik, bilder, musik, ljud, videor, interaktiva funktioner, bloggar, inlägg, feedback, meddelanden, koder och annat material (samlat som "Innehåll") och varumärken, servicemärken och logotyper ("varumärken") som ägs av eller licensieras till oss och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i enlighet med amerikanska och utländska lagar och internationella konventioner. Hela innehållet görs tillgängligt för dig endast för din information och för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du samtycker till att inte delta i användningen, kopieringen eller distributionen av något innehåll förutom vad som uttryckligen tillåts här. Om du laddar ner eller skriver ut en kopia av innehållet för personligt bruk måste du behålla alla meddelanden om upphovsrätt och annat innehåll där. Du samtycker till att inte kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsfunktionerna i tjänsterna eller funktionerna som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av innehåll eller genomdriva begränsningar för användningen av tjänsterna eller innehållet. Vi eller våra licensgivare behåller alla immateriella och äganderättigheter till tjänsterna och innehållet, förutom vad som uttryckligen anges här. Du får ingen rätt att använda varumärken här

9. Innehållet tillhandahålls "SOM DET ÄR"; Tillgång till innehållet.

Du förstår att innehållet, oavsett om det publiceras eller sänds privat, är ensam ansvaret för personen som härrör från sådant innehåll. Vi kontrollerar inte detta innehåll och garanterar inte dess noggrannhet, integritet eller kvalitet. Allt innehåll tillhandahålls "SOM DET ÄR" utan någon garanti eller garanti. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga gentemot dig på något sätt för något innehåll, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i innehållet, eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av din användning av innehållet. Vi kräver immunitet mot ansvar i största möjliga utsträckning enligt lag och i enlighet med tilläggsbestämmelserna i lagen om kommunikationsanständighet för innehåll som görs tillgängligt av tredje part. Varken våra handlingar eller någon bestämmelse i dessa villkor är avsedda att avstå från, ta bort eller beröva sådan immunitet.

10. Icke-kommersiell användning.

Tjänsterna tillhandahålls för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du kommer inte att be eller be användare eller medlemmar att köpa eller sälja några produkter eller tjänster via tjänsterna. Skicka inte kedjebrev, skräp eller skräppost till andra användare eller medlemmar. Dessutom kommer du inte att använda information som erhållits från tjänsterna för att kontakta, annonsera, begära eller sälja till användare eller medlemmar utan deras tidigare uttryckliga medgivande. Om du bryter mot villkoren i detta underavsnitt och / eller skickar eller postar oönskad massa-e-post, "skräppost" eller annan oönskad kommunikation av något slag genom tjänsterna, förbehåller vi oss alla rättigheter, anspråk och orsak till handling som vi kan utöva av lag eller på annat sätt. inklusive men inte begränsat till rätten att söka rättsliga påföljder för sådan oönskad kommunikation som du skickar via tjänsterna. För tydlighetens skull anses utbyte av poäng på webbplats inte vara kommersiellt bruk.

11. Personlig kommunikation och licens för ditt innehåll; Rätt att blockera eller ta bort innehåll.

(a) Du bekräftar och samtycker till att din kommunikation med andra användare eller medlemmar genom chattar, konferenser, anslagstavlor, bloggar, inlägg och alla andra offentligt tillgängliga kommunikationskanaler via tjänsterna kommer att vara offentliga och inte privata. Därför uppmuntrar vi dig att vara försiktig innan du avslöjar personlig information om dig själv i din offentliga kommunikation. Vi ansvarar inte för information du delar med andra användare eller medlemmar, eller för andra användares eller medlemmars handlingar, och du samtycker till att ersätta oss för förlust, ansvar, skada eller kostnad du kan drabbas av till följd av sådan kommunikation eller handlingar. kunna gottgöra och hålla ofarliga. Så snart du publicerar, sänder eller på annat sätt gör offentligt tillgängligt via tjänsterna ("personligt innehåll") ger du oss uttryckligen rätten att ge oss evig, oåterkallelig, övergripande, överlåtbar, underlicensierbar och överförbar rättighet och licens att citera, och förklarar härmed att du har rätt att ge oss rätten att distribuera, använda, kopiera, i vilken form som helst eller i vilket som helst medium, var som helst och utan föregående meddelande eller kompensation till dig, reproducera, modifiera, skapa derivatverk från, inkludera i andra verk, distribuera, sända, sända, kommunicera, visa offentligt, uppträda offentligt och på annat sätt använda. Du ger oss härmed allt samtycke, rättigheter och godkännanden som gör det möjligt för oss att använda sådant personligt innehåll för sådana ändamål. Personligt innehåll kan bläddras från olika webbplatser (dvs. olika "co-branded" eller "private label" URL: er) som drivs av oss eller våra dotterbolag, och du kan se och söka efter personligt innehåll på dessa webbplatser. Personligt innehåll kan också sökas av sökmotorer från tredje part som Google, Yahoo och Bing.

(b) Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att vägra överföring eller publicering och att avslöja, blockera eller ta bort innehåll, inklusive men inte begränsat till personligt innehåll, helt eller delvis, vilket vi efter eget gottfinnande bryter mot dessa villkor stötande eller på annat sätt skadligt för någon person som använder tjänsterna, oavsett om sådant material eller dess distribution är olagligt. Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att övervaka all överföring och publicering av personligt innehåll och annat material då och då för att undersöka eller förhindra överträdelser av dessa Villkor. Dessutom kan vi också vidta rimliga åtgärder, inklusive att begränsa eller filtrera antalet e-postmeddelanden, chattmeddelanden eller inlägg som skickats eller tagits emot av en användare eller en medlem.

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att vägra överföring eller publicering och att avslöja, blockera eller ta bort innehåll, inklusive men inte begränsat till personligt innehåll, helt eller delvis, vilket vi efter eget gottfinnande bryter mot dessa villkor stötande eller på annat sätt skadligt för någon person som använder tjänsterna, oavsett om sådant material eller dess distribution är olagligt.

12. Ditt beteende.

Du samtycker vidare till att inte använda tjänsterna för att:

(a) ladda upp, posta, mejla, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som är olagligt, skadligt, hotande, stötande, trakasserande, olagligt, ärekränkande, obscent, förtalande, kränker andras integritet, hatande eller rasistiska, är etniskt eller annars klanderligt;

(b) skada minderåriga på något sätt eller begå missbruk;

(c) efterlikna eller förvränga din anslutning till oss eller våra dotterbolag, inklusive att agera som anställd hos oss eller våra dotterbolag;

(d) skapa rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget för innehållet som överförs via tjänsterna;

(e) ladda upp, publicera, mejla, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som du inte har rätt att tillhandahålla enligt lagen eller på grundval av avtals- eller sekretess (såsom insiderinformation, skyddad och konfidentiell information; att du har fått eller avslöjat enligt anställningsvillkor eller sekretessavtal);

(f) ladda upp, posta, e-posta, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som kränker någon persons patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller andra äganderätt;

(g) ladda upp, posta, maila, skicka eller på annat sätt göra tillgänglig oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, "affiliate marketing codes", "länkreferenskod" eller någon annan form av kommersiell reklam;

(h) ladda upp, posta, överföra, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt material som innehåller programvaruvirus eller annan datakod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten i programvara, hårdvara, nätverk eller telekommunikationsutrustning;

(i) störa det normala flödet av dialog, få en skärm att "rulla" snabbare än andra användare eller medlemmar av tjänsterna kan skriva, eller på annat sätt agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares eller medlemmars förmåga att engagera sig själva i utbyte i realtid;

(j) störa eller avbryta tjänsterna eller servrarna eller nätverken som är anslutna till tjänsterna, eller bortse från kraven, förfarandena, policyerna eller reglerna för alla nätverk som är anslutna till tjänsterna, inklusive användning av utrustning, programvara eller procedurer för att kringgå våra rubriker för uteslutande av robotar ;

(k) bryta mot någon tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag, inklusive, men inte begränsat till, regler utfärdade av Securities and Exchange Commission, regler från någon nationell eller annan värdepappersbörs

(l) tillhandahålla materiellt stöd eller resurser (eller dölja eller dölja naturen, platsen, källan eller äganderätten till materiellt stöd eller resurser) till någon eller flera organisationer som utsetts av USA: s regering som en utländsk terroristorganisation enligt avsnitt 219 i Immigration and Nationality Act;

(m) "förfölja" eller på annat sätt trakassera en annan person, användare eller medlem;

(n) att samla in eller lagra personlig information om andra användare eller medlemmar utan deras samtycke (inklusive men inte begränsat till användningen av skript, robotar eller sökrobotar) eller för att ladda upp, posta, mejla till privat information från andra användare eller medlemmar skickar, sänder, chattar eller på annat sätt avslöjar; eller

(o) avslöja telefonnummer, gatuadresser, efternamn, URL-adresser eller e-postadresser i någon användar- eller medlemsprofil som du skapar.

(p) för att dra nytta av gratis medlemskap för att dela kontaktinformation (e-post, telefon, skype ...). Delning av denna information är endast tillåten för VIP-medlemmar.

RAPPORTERA EVENTUELLA BROTT MOT DETTA AVSNITT ELLER DESSA KUNDTJÄNSTVILLKOR.

13. Medlemmarnas interaktioner och tvister.

(a) DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR DINA INTERAKTIONER MED ANDRA ANVÄNDARE OCH MEDLEMMAR PÅ WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTERNA. DU FÖRSTÅR OCH HÅLLER MED OM ATT VI INTE ÄR SKYLDIGA ATT VERIFIERA VÅRA ANVÄNDARE ELLER MEDLEMMAR, FRÅGA OM BAKGRUNDEN FÖR VÅRA ANVÄNDARE ELLER MEDLEMMAR ELLER FÖRSÖKA VERIFIERA UTTALANDEN FRÅN VÅRA ANVÄNDARE ELLER MEDLEMMAR. VI GER INGA GARANTIER ANGÅENDE ANVÄNDARNAS ELLER MEDLEMMARNAS BETEENDE ELLER DERAS KOMPATIBILITET MED NUVARANDE ELLER FRAMTIDA ANVÄNDARE ELLER MEDLEMMAR. OM DU TYCKER ATT INFORMATIONEN FRÅN ANDRA ANVÄNDARE ELLER MEDLEMMAR ÄR STÖTANDE, SKADLIG, FELAKTIG OCH / ELLER VILSELEDANDE, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN, MEN ÄR INTE SKYLDIGA ATT ÖVERVAKA TVISTER MELLAN DIG OCH ANDRA ANVÄNDARE ELLER MEDLEMMAR ELLER ATT AVSLUTA ELLER BLOCKERA DIG OCH ANDRA ANVÄNDARE ELLER MEDLEMMAR FÖR BROTT MOT DESSA VILLKOR. VAR OCKSÅ FÖRSIKTIG, SUNT FÖRNUFT OCH SÄKERHET NÄR DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA FÖR ATT INTERAGERA MED ANDRA ANVÄNDARE OCH MEDLEMMAR. Vi förbehåller oss också rätten, men är inte skyldiga, att när som helst utföra kredit-, kriminella eller andra bakgrundskontroller av offentligt tillgängliga register för att bekräfta att du följer dessa villkor.

(b) I händelse av att du har en tvist med en eller flera andra användare eller medlemmar, vänligen ge oss, vårt moderbolag, dotterbolag och dotterbolag, och våra och deras aktieägare, styrelseledamöter, chefer, anställda, ombud, efterträdare och representanter för alla anspråk, skador (faktiska och följdskador), förluster och skulder av något slag och kvalitet, kända och okända, misstänkta och oväntade, avslöjade och inte avslöjade, som härrör från sådana tvister eller på något sätt relaterat till dem. Om du är bosatt i Kalifornien avstår du från del 1542 i California Civil Code, som säger: "Ett allmänt undantag omfattar inte påståenden om att borgenären inte känner till eller misstänker då undantaget tvingas vara till förmån för honom. för dem måste detta ha haft en betydande effekt på förlikningen med gäldenären."

14. Prenumerations-, användnings- och utländsk transaktionsavgift; Kampanj Krediter.

(a) Abonnemangsavgiften. Vissa tjänster är avgiftsbelagda ("abonnemangsavgiften"). Du kommer att informeras om dessa prenumerationsavgifter när du registrerar dig och kan ändras då och då. Om inte annat anges täcker abonnemangsavgiften en initial period för vilken en engångsavgift debiteras, följt av återkommande periodiska avgifter för följande perioder som du kom överens om vid registrering. Du bekräftar att din prenumeration har en inledande och återkommande betalningsfunktion, och du accepterar ansvaret för alla återkommande avgifter före avbokning. VI KAN LÄMNA IN PERIODISKA AVGIFTER (T.EX. MÅNADSVIS) UTAN YTTERLIGARE TILLSTÅND FRÅN DIG TILLS DU INFORMERAR OSS I FÖRVÄG (BEKRÄFTAT SKRIFTLIGEN PÅ VÅR BEGÄRAN) ATT DU HAR ANNULLERAT DETTA TILLSTÅND ELLER VILL ÄNDRA DIN BETALNINGSMETOD. ETT SÅDANT MEDDELANDE PÅVERKAR INTE NÅGRA KOSTNADER SOM KAN UPPSTÅ INNAN VI KAN AGERA RIMLIGT. KONTAKTA VÅRT KUNDTJÄNSTTEAM FÖR ATT AVBRYTA DIN AUKTORISERING ELLER ÄNDRA BETALNINGSMETODEN FÖR PRENUMERATIONEN.

(b) Övriga avgifter. Vissa andra tjänster kan kräva att du gör engångsbetalningar eller förskottsbetalar vissa belopp av krediter, tokens, digitala artiklar eller varor som endast kan lösas in för specifika tjänster ("Krediter"). Krediter, liksom oanvända saldon som beskrivs i avsnitt 14 (c), kan inte lösas in för kontanter och får inte returneras eller förverkas för kontantåterbetalning, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag. Dessutom kan krediter och oanvända saldon inte överföras.

(c) Användningsavgifter. Vissa tjänster kan kräva tillräcklig kredit till ditt konto mot vilket användning eller liknande avgifter (t.ex. betal per minut eller betal per visning) kan kvittas. Om du inte har loggat in på ditt konto under de senaste 180 dagarna förbehåller vi oss rätten, efter eget gottfinnande och utan förvarning eller ansvar gentemot dig, att debitera dig en underhållsavgift på $ 5 per månad eller mindre än $ 5 per månad för dem De följande månaderna återstår $ 5 på ditt konto för att fakturera återstående saldo. Kontohanteringsavgiften dras bara av från återstående saldo på ditt konto. Ditt kreditkort som registrerats hos oss kommer inte att debiteras och du får inte ett negativt saldo till följd av en sådan kontohanteringsavgift.

(d) Avgifter för internationella transaktioner. Vi kan använda kreditkortsföretag eller banker utanför USA för att behandla dina transaktioner. I vissa fall kan din bank- eller kreditkortsutgivare ta ut en utländsk transaktionsavgift eller en liknande avgift eller avgift. Innan du köper några tjänster, kontakta din bank- eller kreditkortsutgivare för mer information om deras internationella transaktionspolicyer och liknande avgifter och avgifter.

(e) Kampanjkredit. Du bekräftar uttryckligen att alla kampanjer som erbjuder poäng, förinspelade shower eller liknande krediter eller tjänster (gemensamt benämnt "kampanjkredit") kan avslutas av oss när som helst efter eget gottfinnande. Om du inte har loggat in på ditt konto under de senaste 180 dagarna, eller om ditt medlemskap har avslutats av någon anledning, kommer dina kampanjkrediter att upphöra och dras tillbaka. Om inte uttryckligen anges för respektive kampanj har kampanjkredit inget monetärt värde och kan inte lösas in för kontanter, konverteras till andra tjänster och / eller överföras till tredje part.

Återbetalning av betalningar: Viktig information
Om du har bestämt dig för att begära återbetalning av din betalning, ger vi dig gärna den information du behöver.

Förfarande för återbetalningsbegäran:
Kontakta oss: Kontakta oss för en återbetalningsbegäran via vår kundtjänst. Du kan nå oss via formuläret på vår webbplats eller via e-post.
Ange detaljer: När du begär en återbetalning ska du ange följande information:
- Ditt användarnamn
- E-postadress som är kopplad till ditt konto
- Datum och belopp för den betalning som du begär återbetalning för
- Skälet till återbetalningen
Behandling av din begäran: När vi har mottagit din begäran om återbetalning kommer vårt team att behandla den omedelbart. Vi strävar efter att svara på dina förfrågningar så snabbt som möjligt och ge dig information om nästa steg.

Viktig information:
Tidsram: Observera att tidsramen för behandling av återbetalningar kan variera beroende på betalningsmetod och bankpolicy. Vi strävar dock efter att behandla alla förfrågningar så snabbt som möjligt.
Villkor för återbetalning: Återbetalning är möjlig för oanvända tjänster i enlighet med våra användarvillkor. Om du inte har använt tjänsten kan du begära återbetalning. I vissa fall kan återbetalningar vara föremål för tillämpliga regler och villkor.
Betalningar från tredje part: Om du har gjort en betalning via en tredje part (t.ex. betalningsgateways), kontakta den relevanta institutionen för information om deras återbetalningspolicy.

15. Stängning.

(a) Vi förbehåller oss rätten att säga upp eller begränsa din tillgång till eller användning av tjänsterna utan förvarning eller ansvar av någon anledning. Dessutom kan vi avbryta ditt konto och eventuellt medlemskap och / eller prenumeration hos oss genom att skicka ett meddelande till dig på e-postadressen som du angav i din medlemsansökan eller i enlighet med avsnitt 28 nedan. Om du avbryter dessa villkor har du inte rätt till återbetalning av oanvänd abonnemangsavgift eller andra belopp som betalats i förskott. Alla beslut angående avslutande av konton fattas av oss efter eget gottfinnande. Vi är inte skyldiga och kan förbjudas att ange orsaken till varför ditt konto, medlemskap eller prenumeration avslutas.

(b) Du kan när som helst avbryta ditt konto, medlemskap och / eller prenumeration hos oss och avbokningen träder i kraft omedelbart efter mottagandet av meddelandet i enlighet med avsnitt 26. Med förbehåll för vår 3-dagars avbokningsregler som beskrivs nedan ERBJUDER VI INTE ÅTERBETALNING ELLER KREDIT FÖR BELOPP SOM DU HAR FÖRBETALT OCH DU KOMMER INTE ATT FÅ ÅTERBETALNING FÖR OANVÄNDA DAGAR I EN PRENUMERATIONSPERIOD.

(c) I den mån Tjänsterna inkluderar "Datingtjänster" enligt definitionen i Kaliforniens lag ("Dating Services"), om du inte kan ta emot alla dejtingtjänster för vilka du har ingått ett avtal på grund av dödsfall eller funktionshinder (enligt definitionen nedan); för, du eller din egendom kan välja att vara undantagen från skyldigheten att betala för andra dejtingstjänster än de som mottogs före döden eller funktionsnedsättningen, förutom vad som anges i följande mening. Om du har förbetalt något belopp för dejtingtjänsterna kommer så mycket av det förbetalda beloppet som tilldelats dejtingtjänster som du inte har fått tillbaka snabbt tillbaka till dig eller din representant. "Funktionshinder" betyder ett tillstånd som hindrar dig från att fysiskt använda dejtingtjänsterna under funktionshinder, och tillståndet bekräftas skriftligen av en läkare som utsetts och ersätts av dig. Skriftlig verifiering av läkaren måste presenteras för oss. Detta underavsnitt är avsett att ersätta alla andra motsatta villkor eller bestämmelser här.

(d) När det gäller dejtingtjänster kan du, köparen, säga upp dessa villkor utan påföljd eller skyldighet när som helst före midnatt den tredje arbetsdagen efter datumet för detta avtal, utom söndagar och helgdagar. För att avbryta dessa villkor, kontakta vår kundserviceavdelning på support@svenskadejting.se.

(e) Om dessa villkor upphör av någon anledning, de villkor som av naturen överlever uppsägningen (inklusive, men inte begränsat till, avsnitt 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) avslutas i enlighet med deras respektive bestämmelser.

16. Förnyelser.

(a) För att säkerställa kontinuerlig service förnyar vi automatiskt alla betalda prenumerationer för tjänsterna den dag prenumerationerna upphör. Sådana förnyelser kommer att göras (i) för en period som motsvarar perioden för din första prenumeration på tjänsterna eller för en kortare period, om det anges, och (ii) efter vårt gottfinnande till priset för samma eller jämförbara tjänster som gällde vid den tiden. Dessutom har vi ibland specialerbjudanden vars förnyelseperioder har en annan varaktighet än den ursprungliga prenumerationsperioden. Vi kommer alltid att informera dig om förnyelseperioder när du bekräftar din prenumeration och i huvudsak specialerbjudanden vars förnyelseperioder har en annan varaktighet än den ursprungliga prenumerationsperioden. Genom att acceptera dessa villkor bekräftar du att ditt konto omfattas av de automatiska förnyelserna som beskrivs ovan. I alla fall där du inte vill att ditt konto ska förnyas automatiskt kan du kontakta vår kundtjänst på support@svenskadejting.se.

(b) Din brist på uppsägning eller fortsatt användning av tjänsterna bekräftar igen att vi har rätt att debitera den betalningsleverantör du har valt. Vi har befogenhet att skicka in dessa avgifter för betalning, och du är ansvarig för dessa avgifter. Detta befriar oss inte från vår rätt att begära betalning direkt från dig. Dina avgifter kan betalas i förskott, i efterskott, per användning eller enligt vad som beskrivs när du först prenumererar på eller på annat sätt slutar använda tjänsterna.

17. DMCA-anmärkning.

Vi strävar efter att alltid följa Digital Millennium Copyright Act 1998, med ändringar ("DMCA") och har en tillämplig överträdelsepolicy som kan säga upp din rätt att använda tjänsterna om du bryter mot denna policy. Om du tror att ditt verk har kopierats, publicerats eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsterna på ett sätt som utgör ett intrång i upphovsrätten, vänligen meddela DMCA Copyright Officer om ditt klagomål enligt beskrivningen i DMCA. Kontakta DMCA för att bekräfta dessa krav. Du måste tillhandahålla följande information skriftligt till vår DMCA Copyright Officer om detta krävs av DMCA: (a) en elektronisk eller fysisk signatur från den person som är auktoriserad att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar som påstås ha överträtts; (b) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som du tror har överträtt (eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en webbplats påverkas av ett enda klagomål, en representativ lista över de påstådda intrången på webbplats); (c) Identifiering av materialet som påstås bryta mot och tas bort, och information som är rimligt tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet; (d) information som rimligen är tillräcklig för att vi ska kunna kontakta dig, såsom din adress, telefonnummer och e-postadress; (e) Ett skriftligt uttalande från dig om att du är i god tro att användning av materialet på det sätt som klagas över inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och (f) ett uttalande från dig om att informationen ovan i meddelandet och ditt klagomål är korrekt, och att du är upphovsrättsinnehavaren eller har rätt att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar. Observera att informationen ovan i ditt klagomål kan vidarebefordras till den person som tillhandahöll det påstådda intrånget. Ovanstående information måste skickas till dotterbolagets DMCA Copyright Officer enligt följande:

E-post: support@svenskadejting.se

I enlighet med avsnitt 512 (f) i DMCA kan alla som medvetet förvränger att material eller aktivitet bryter mot lagen hållas ansvariga.

Om du tror att ditt material har tagits bort eller inaktiverats på fel sätt i enlighet med detta avsnitt 17, kan du göra en bestridande genom att meddela DMCA Copyright Agent på adressen ovan.

I enlighet med avsnitt 512 (f) i DMCA kan den som medvetet förvränger att material eller aktivitet har tagits bort eller inaktiverats av misstag eller felidentifiering hållas ansvarig.

18. Ansvarsfriskrivning.

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS "SOM DE ÄR" OCH VI FRASKRIVER OSS UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT ELLER BROTT MOT TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG FÖRBJUDER UTESLUTANDE AV EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI I ANVÄNDARVILLKOREN ÄR SÅDAN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI BEGRÄNSAD TILL DEN MINSTA GARANTIPERIOD SOM KRÄVS ENLIGT LAG OCH, OM SÅDAN PERIOD INTE ÄR NÖDVÄNDIG, TILL TRETTIO (30) DAGAR FRÅN DEN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA. VI KAN INTE GARANTERA ELLER LOVA NÅGRA SPECIFIKA RESULTAT FRÅN ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA. UTAN ATT BEGRÄNSA DET OVANSTÅENDE GARANTERAR VI INTE ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA ELLER FELFRIA.

19. Ansvarsbegränsning.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR INDIREKTA, FÖLJAKTLIGA, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER KRIMINELLA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORADE VINSTER PÅ GRUND AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA. DU SAMTYCKER VIDARE TILL ATT HÅLLA OSS SKADELÖSA FRÅN ALLA ANSPRÅK, SKADOR, SKYLDIGHETER OCH UTGIFTER OM DU TYCKER ATT ANDRA ANVÄNDARES ELLER MEDLEMMARS INNEHÅLL ÄR STÖTANDE, SKADLIGT, OBSCENT, FELAKTIGT OCH / ELLER VILSELEDANDE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGER VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR NÅGOT ANSPRÅK ELLER HANDLING AV NÅGOT SLAG OCH OAVSETT FORMEN AV ÅTGÄRDEN, VARE SIG DET ÄR ETT KONTRAKT, KOMPENSATION ELLER PÅ ANNAT SÄTT, DET BELOPP DU KAN HA GETT OSS UNDER 90-DAGARSPERIODEN STRAX FÖRE DET DATUM DÅ DU HAR BETALAT FÖR EN SÅDAN FORDRAN FÖR FÖRSTA GÅNGEN. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

20. Skadeersättning.

Du samtycker till att ersätta oss, vårt moderbolag, dotterbolag och dotterbolag, såväl som våra och deras aktieägare, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, ombud, entreprenörer, licensgivare och licensinnehavare för förlust, ansvar, anspråk eller kostnad, inklusive men inte begränsat till, skada och hålla skadliga juridiska avgifter som debiteras av tredje part till följd av eller i samband med din användning av tjänsterna eller brott mot eller brott mot dessa villkor.

21. Elektronisk kommunikation.

Genom att använda tjänsterna samtycker du till att ta emot elektronisk kommunikation, t.ex. e-postmeddelanden från oss eller våra dotterbolag och dotterbolag. Denna kommunikation inkluderar kommunikation om ditt konto och information relaterad till eller relaterad till tjänsterna. Denna kommunikation är en del av relationen med oss, och du får dem som en del av ditt medlemskap. Du samtycker till att meddelanden, avtal, avslöjanden eller annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt kommer att uppfylla alla lagliga kommunikationskrav, inklusive, men inte begränsat till, kravet på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

22. Lagval

Dessa villkor regleras av lagarna i det land där webbplatsoperatören är registrerad utan hänsyn till dess lagvalsregler eller principer.

23. Tillämplig lag.

Dessa villkor och alla därmed sammanhängande tvister eller anspråk ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Förenade kungariket. Parterna samtycker till exklusiv jurisdiktion för domstolarna i Storbritannien för att lösa eventuella tvister som uppstår till följd av dessa villkor.

24. Separationsförmåga.

Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara verkställbar enligt tillämplig lag, kommer denna bestämmelse att uteslutas från detta avtal och resten av detta avtal tolkas som om den bestämmelsen var så utesluten och kan verkställas enligt de ändrade villkoren.

25. Fusion; Översättningar.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan parterna angående ämnet för detta avtal och ersätter alla tidigare avtal, skriftliga, muntliga eller underförstådda. Om vi har försett dig med en översättning av den engelska versionen av dessa villkor, godkänner du att översättningen endast tillhandahålls för din bekvämlighet och att de engelska versionerna av dessa villkor reglerar förhållandet till oss. Om det finns en konflikt mellan den engelska versionen av dessa villkor och en översättning, kommer den engelska versionen av dessa villkor att gälla.

26. Force majeure.

Varken du eller vi kan hållas ansvariga för förseningar eller misslyckanden i genomförandet av detta avtal orsakade av force majeure (eller naturkatastrofer), terrorism, strejker, embargon, brand, krig eller andra orsaker som den berörda parten inte kan kontrollera.

27. Konstruktion.

Rubrikerna som används häri är endast för enkelhet och bör inte tolkas som en definition, begränsning eller tolkning av innehållet i någon bestämmelse i dessa villkor. Betydelsen som ges till de termer som definieras här gäller också för singular och plural av dessa termer. När sammanhanget kräver innehåller varje pronomen lämpligt maskulina, feminina och neutrala former.

28. Lägger märke till.

Om inte annat uttryckligen anges ska juridiska och andra meddelanden (inklusive men inte begränsade till meddelanden om rättsliga förfaranden) levereras till CB Media Ltd., Spaces Business Center Elstow Road, Suite #A3, Bedford MK42 8PL, Storbritannien eller till dig på e-postadress som du angav oss (a) när du registrerade dig; (b) genom ett efterföljande meddelande om en adressändring, eller (c) genom ett inlägg via tjänsterna. Fysiska meddelanden ska vara effektiva när de tas emot. E-postmeddelanden som är tillåtna nedan ska anses ges 24 timmar efter att e-post har skickats, såvida inte den sändande parten meddelas att e-postadressen är ogiltig. Dessutom kan vi meddela oss med certifierad post, förskottsbetalt portokostnad och begärt returkvitto. I ett sådant fall ska meddelande anses ges när det mottagits.

29. Avstående

Underlåtenhet att genomdriva någon bestämmelse i dessa villkor utgör inte ett avstående från någon bestämmelse i dessa villkor. Inget avstående från någon överträdelse av någon bestämmelse i dessa villkor ska utgöra ett avstående från tidigare, samtida eller efterföljande överträdelse av någon sådan bestämmelse, och inget avstående ska vara effektivt om det inte är skriftligt och undertecknat av en auktoriserad representant för oss på regissörsnivå eller högre. Du erkänner att om du begär en återbetalning eller kredit från oss, kommer vårt beslut att bevilja denna återbetalning eller kredit inte att utgöra en frisläppande. Vi avstår inte från vår rätt att söka rättelse eller återbetalning för återbetalningen eller krediten som utfärdats tillsammans med andra återvinningsrättigheter eller skador som är tillgängliga för oss angående din användning av webbplatsen och din begäran om kredit eller återbetalning.

30. Begränsningar av anspråk.

Du samtycker till att alla anspråk eller orsaker till rättsakter som härrör från eller är relaterade till dessa Villkor eller din användning av Tjänsterna måste lämnas in inom ett (1) år efter att ett sådant anspråk eller en orsak till talan uppstod eller för alltid är förbjuden.

31. Icke- uppdrag

Du får inte sälja, eller överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor utan ditt skriftliga medgivande. Vi kan sälja, eller överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor när som helst utan begränsning och utan föregående meddelande eller samtycke.

32. Bindande överenskommelse.

Detta avtal är bindande för parterna och deras efterträdare av äganderätt och auktoriserade rättighetsinnehavare.

Copyright 2024 svenskadejting.se